McDonald's Cup
McDonalds Cup

Informácie o turnaji

McDONALD's CUP 2021/2022 – POKRAČUJEME 23. ROČNÍKOM

V tomto ročníku prebieha školská súťaž v malom futbale 10-členných koedukovaných družstiev chlapcov a dievčat 1. stupňa základných škôl (U10 - nar. 1. 9. 2011 a mladší, pričom musia spĺňať obidve kritériá.) *Platné pre 23. ročník McDonald´s Cup 2021/22.

Účasť dievčat v družstve je nevyhnutnou podmienkou. Družstvá hrajú v počte hráčov 4 + 1, pričom na hracej ploche počas zápasu MUSÍ byť VŽDY 1 dievča.

VŠETKY DOKUMENTY K 23. ROČNÍKU

Patróni 23. ročníka McDonald’s Cupu

Mária Korenčiová

 

Robert Boženík