McDonald's Cup
McDonalds Cup

Krajské štáby

{{MapCtrl.map.kraj}}

Koordinátori okresných a krajských kôl školských športových súťaží (regionálne úrady školskej správy):

{{MapCtrl.map.ouos.jmeno}}

{{MapCtrl.map.ouos.tel}}
{{MapCtrl.map.ouos.mobil}}

{{MapCtrl.map.ouos.email}}

Slovenský futbalový zväz:

{{MapCtrl.map.sfz.jmeno}}

{{MapCtrl.map.sfz.tel}}
{{MapCtrl.map.sfz.mobil}}

{{MapCtrl.map.sfz.email}}