McDonald's Cup
McDonalds Cup

ŠKOLSKÉ ŠPORTOVÉ SÚŤAŽE ŠTARTUJÚ

25/2/2022

Uvoľňovanie pokračuje a od 23.2.2022 sa opätovne spúšťajú aj školské športové súťaže.

Od marca do júna budú prebiehať súťaže v skrátenom súťažnom formáte.

 

Čo sa mení od 23.2.2022:
- bude sa súťažiť podľa upraveného termínovníka
- budú prebiehať iba "Áčkové" súťaže ("Bčové" nie)

Aktuálne školské súťaže v športoch: 

Futbal ⚽️⚽️⚽️
McDonald´s Cup - Mini futbal žiakov a žiačok ZŠ
Malý futbal mladších žiakov ZŠ / Malý futbal mladších žiačok ZŠ

Volejbal, Florbal, Basketbal, Plávanie, Atletika ,
Vybíjaná, Bedminton, Bedminton žiačok SŠ, Stolný tenis 

Školské športové súťaže vyhlasuje a prináša: 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Národné športové centrum

Najnovšie aktuality