McDonald's Cup
McDonalds Cup

Slovenský organizačný štáb

Mgr. Martin Lehocký

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

  martin.lehocky@minedu.sk
  +421 2 59 374 771

Vladimír Lupták

Slovenský futbalový zväz

  vladimir.luptak@futbalsfz.sk
  +421 902 937 002

Martin Hasprún

Slovenský futbalový zväz

  martin.hasprun@futbalsfz.sk
  +421 902 937 015

Lucia Polačeková

McDonald's SK

  lucia.polacekova@sk.mcd.com
  +421 905 579 882

Katarína Remiaš

1st CLASS AGENCY s.r.o.

  remias.katarina@1stclass.sk
  +421 903 281 269

Lucia Kotyian

1st CLASS AGENCY s.r.o.

  kotyian.lucia@1stclass.sk
  +421 911 962 629