McDonald's Cup
McDonalds Cup

Slovenský organizačný štáb

Adriana Mičkovicová

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

  adriana.mickovicova@minedu.sk
  +421 2 59374 765

Vladimír Lupták

Slovenský futbalový zväz

  vladimir.luptak@futbalsfz.sk
  +421 902 937 002

Martin Hasprún

Slovenský futbalový zväz

  martin.hasprun@futbalsfz.sk
  +421 902 937 015

Zuzana Svobodová

McDonald's ČR

  zuzana.svobodova@cz.mcd.com
  +420 731 111 351

Branislav Mrva

McDonald's SK

  branislav.mrva@cz.mcd.com
  +421 905 494 777

Katarína Remiaš

1st CLASS AGENCY s.r.o.

  remias.katarina@1stclass.sk
  +421 903 281 269

 
Lucia Kotyian

1st CLASS AGENCY s.r.o.

  kotyian.lucia@1stclass.sk
  +421 911 962 629

 

Kontakt

Telefón

 +421 911 962 629

Napíšte nám